Fresh Fruit and Veggies

Instock and Ready for Pickup

Veggies | Root Veggies | Fruits | Bulk | Herbs | Cottage


almonds   $5.00  jar
 

apples   $1.00  ea
 

apples, honeycrisp   $1.00  ea
 

apricots, unsulphured   $4.00  ea
 
arugula  (LOCAL)   $0.25  ea
 

avocados   $1.00  ea
 
bag, mesh   $2.00  ea
 

bananas   $0.50  ea
 
basil   $5.00  bunch
 
bay leaves   $2.00  ea
 

beans, black   $3.00  jar
 

beans, green  (LOCAL)   $1.00  box
 
beets golden small   $0.50  ea
 

beets, golden   $1.00  ea
 

bell peppers  (LOCAL)   $1.00  ea
 

blue berries   $4.00  ea
 
broccoli   $3.00  ea
 

cabbage  (LOCAL)   $2.00  ea
 
carrots rainbow baby   $2.00  ea
 
carrots, baby  (LOCAL)   $2.00  ea
 

carrots, rainbow   $0.50  ea
 

cashews   $5.00  jar
 

cbd oil, 1000mg   $90.00  ea
 

cbd oil, 500mg   $45.00  ea
 
chia flax coconut   $5.00  ea
 

chia seed   $3.00  jar
 

coffee, ethiopean   $8.00  jar
 

coffee, honduran   $9.00  jar
 

coffee, sumatran   $12.00  jar
 

collard greens  (LOCAL)   $0.50  leaf
 
corn  (LOCAL)   $0.75  ea
 
cubanella   $0.75  ea
 

cucumbers  (LOCAL)   $1.50  ea
 
cucumbers, small  (LOCAL)   $0.50  ea
 

dates, medijool   $4.00  ea
 

garlic   $1.00  ea
 

ginger root   $3.00  ea
 
grapefruit   $1.00  ea
 

grapes, red   $5.00  bag
 
greens local  (LOCAL)   $2.00  ea
 

honey  (LOCAL)   $14.00  12oz
 
jabuticaba   $4.00  ea
 
jalapeno   $0.25  ea
 
jam  (LOCAL)   $5.00  ea
 
jam, winter  (LOCAL)   $5.00  ea
 

jam, apple butter  (LOCAL)   $5.00  ea
 
jam, blueberry   $5.00  ea
 
jam, grape   $5.00  ea
 
jam, pineapple marmalade   $5.00  ea
 

jam, strawberry  (LOCAL)   $5.00  ea
 

kale  (LOCAL)   $2.00  leaf
 
kiwi   $1.00  ea
 

lemon, meyer  (LOCAL)   $0.25  ea
 
lemons   $0.50  ea
 

lentils   $3.00  jar
 
lettuce   $2.00  ea
 

limes   $1.00  ea
 
muffins  (LOCAL)   $4.00  ea
 

olive oil   $20.00  750ml
 
olive oil, small   $12.00  ea
 
olive soap   $5.00  ea
 

onion, sweet   $1.00  ea
 

onions   $1.00  ea
 
orange, mandarin   $1.00  ea
 

oranges  (LOCAL)   $0.50  ea
 

oranges, california   $1.00  ea
 
passion fruit   $2.00  ea
 
pasta sauce   $8.00  ea
 

pears   $1.00  ea
 

pineapple   $5.00  ea
 
plant $3   $3.00  ea
 
plant $5   $5.00  ea
 
plant $6   $6.00  ea
 

potatoes, purple   $0.50  ea
 

potatoes, red   $1.00  ea
 

potatoes, russet   $0.25  ea
 
potatoes, sweet   $1.00  ea
 
potatoes, yellow   $1.00  ea
 

pumpkin seeds   $4.00  jar
 

quinoa   $3.00  jar
 
radish   $1.00  ea
 
romaine lettuce   $4.00  ea
 
rosemary   $2.00  bunch
 
salsa, 16oz   $8.00  ea
 
salsa, 32oz   $12.00  ea
 
salsa, 8oz   $5.00  ea
 

snap peas   $3.00  ea
 
soap, bath bomb   $6.00  ea
 
soap, conditioner bar   $9.50  ea
 
soap, loofah   $9.00  ea
 
soap, naples natural   $8.50  ea
 
soap, shampoo bar   $9.50  ea
 

spinach  (LOCAL)   $2.00  bunch
 

squash  (LOCAL)   $1.00  ea
 

squooshi pouch   $3.00  ea
 

star fruit  (LOCAL)   $0.50  ea
 
starfruit dried   $4.00  ea
 

straw holder   $4.00  ea
 

straw, silicone   $3.00  ea
 

straw, stainless   $3.00  ea
 

strawberries  (LOCAL)   $3.00  ea
 
strawberries, chocolate   $15.00  ea
 

sweet peppers   $5.00  ea
 
sweet potatoes   $0.50  ea
 
tangelos   $0.50  ea
 
thyme   $2.00  bunch
 
tomatoes, heirloom   $0.25  ea
 
tomatoes, stewed   $8.00  ea
 

tomatos  (LOCAL)   $1.00  ea
 

tomatos, grape  (LOCAL)   $2.00  box
 

tomatos, roma  (LOCAL)   $0.50  ea
 

tomatos, taxi  (LOCAL)   $1.00  ea
 
tshirt   $20.00  ea
 
tumeric   $1.00  ea
 

water bottle, lg   $12.00  ea
 
water bottle, sm   $8.00  ea
 
zucchini  (LOCAL)   $1.00  ea
 
zucchini relish   $5.00  ea