Fresh Fruit and Veggies

Instock and Ready for Pickup

$30 Cinco de Mayo Box

Veggies | Root Veggies | Fruits | Bulk | Herbs | Cottage

ROOT VEGGIE


beets, golden   $1.00  ea
 

carrots, rainbow   $0.33  ea
 

garlic   $1.50  ea
 

onion, sweet   $0.75  ea
 

potatoes, russet   $0.50  ea
 
sweet potatoes   $1.00  ea